Na úvod - odlehčeně i seriozně:


Nebojte se včel… :-), produkují MED, PROPOLIS a mnoho dalšího, jsou tu ku prospěchu a zdraví lidí, a také celého systému našeho světa. Bez nich, bychom těžko přežili…

 

         Co chceme nabídnout a co je třeba na úvod seriozně říct  ?


  1. Nabízíme řešení a rady, která jsou osvědčena předky z našich dávných dějin, ale která jsou ,,znovu objevována´´ a potvrzována i současnou medicínou a vědou.

  1. Máme 100+1 receptů, faktů, prostředků k řešení a přirozenému použití jednoho z nejstarších našich ,,Super jídel´´, které je člověku známé a kterému říkáme MED.

  2. Naše recepty a rady jsou cíleny do oblasti péče o tělo, takzvaně zevnitř i zvenčí. Jsou to doporučení, která jsme shromáždili na základě svých zkušeností, ale i rad a praktických odkazů na pozitivní výsledky z celého světa. Tyto trendy stále monitorujeme a průběžně Vás o nich budeme informovat s označením ,,nové anebo aktuální´´.

                                                               

                                      Vyloučení odpovědnosti


Tyto informace jsou podávány konzumentům pouze z informativních a vzdělávacích důvodů a nemusí obsahovat nejaktuálnější stav. Tato e-kniha je prodávána s pochopením, že autor a nebo vydavatel nepodávají žádné medicínské rady, ani nemají v úmyslu diagnostikovat, či léčit nějakou nemoc, chorobu, nebo jiný zdravotní stav. Vždy konzultujte se svým praktickým lékařem jakékoliv změny ve vaší stravě dříve, než je aplikujete na jakoukoliv léčbu a rovněž pokusy o ní. Tato informace rozhodně nepokrývá všechny možnosti použití, prevence a interakce k jednotlivým tématům popsaných v této knize.

 

Autor prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv závazky, ztráty, nebo škody způsobené v důsledku použití informací uvedených v této knize a na webových stránkách.

 

 

Děkujeme za pochopení i za přízeň, můžeme začít...

 

Trochu historie:

Med jako symbol hodnoty je zmiňován v mnoha textech a kresbách starých více jak 2.100 let před Kristem. Písma byla nalezena v sumerských, babylonských, biblických, hittitských (dávná Anatólie), indických a egyptských textech. Avšak doposud objevená první vyobrazení ,,sbírání medu´´, se datují k době minimálně 8.000 let zpátky. Důkazy ve formě jeskynních maleb byly nalezeny po celé Evropě. V jednom případě byly kresby nalezeny v jeskyni Araňa u Valencie ve Španělsku. Dávné jeskynní malby vykreslují dva lidi, sbírající med za použití tykve, nebo koše, lan i žebříků k dosažení divokých hnízd. Jeskynní malby také ukazují ve velkých detailech létající včely okolo lidí. Toto konkrétní skalní vyobrazení je odhadováno na dobu mezolitickou, což je mezidobí paleolitické a neolitické periody. Slovo med je zmíněno minimálně 62 krát v Bibli, od Starého zákona, knihy Exodus, do Nového zákona, končící knihou Zjevení. Samozřejmě jsou mezitím knihy jako Žalmy, Rčení, Isaak a Lukáš. V každém případě se zdá, že slovo med bylo používáno s odkazem nejen na jeho sladkost. Píseň Šalamounova popisuje rty nevěsty, jako medově sladké. V exodu Mojžíše je přikázaní jít do země, co voní mlékem a medem. Poslední postoj přirozeně ukazuje na hodnotu medu.

 

Babylonská kuchařka, která byla nalezena se datuje k letům okolo 1750 před Kristem. Je to jedna z nejstarších kuchařek na světě. A hádejte co, med se zde prostě zmiňuje jako primární ingredience v jejích receptech. Přirozeně tato kniha není jako knihy dneška, je to hliněná tabulka vyrytá v Akkadii. Tabulka je datována k časům panovníka Chamurapi. Rychlá lekce z historie. Chamurapi za života prosadil zákoník oko za oko a také prosazoval tvrdé tresty vůči zlodějům medu. To mohl být moment, kdy přijdete o hlavu. To by bylo něco pro mě… :-)

Medovina je také známa z mnoha zdrojů v průběhu historie. Texty byly nalezeny v Evropě, Africe i Asii. Medovina je alkoholický nápoj vytvářen fermentací medu s vodou. Ke zvýraznění chuti mohou být přidány ovoce, koření a zrnka obilí. Může být přidán i chmel, který funguje jako konzervant a dává nápoji pivní nahořklou chuť. Obsah alkoholu v medovině může být rozdílný a pohybuje se od 8%, někdy i více jak 20 %. Cukr přesně vymezuje charakteristiku medoviny. Většina fermentovaného cukru v nápojích, je získávána z medu.

Medové víno je často shledáno jako jiný název pro medovinu, ačkoliv je to k debatě. Bylo zdokumentováno, že medové víno je kvašeno s vinnými hrozny a dalšími druhy ovoce. Tato procedura by zcela jistě změnila chuť, tíhu a barvu tohoto nápoje ve srovnání s medovinou. Každopádně ,,medové moky´´ jsou dělány svým způsobem po celém světě, od starého Říma, kde je používali ve svých slavných sladko-kyselých omáčkách a jako konzervační činidlo. Ve Francii Karel Veliký zadal, že každý rolník v jeho říši bude chovat včely.. asi velká poptávka..:-). V Egyptě je zdokumentováno jeho použití v tamějších jídlech, medicíně i v mumifikačních procesech.

MED-icinský recept - Pradávný medicínský papyrus byl nazván jménem Edwina Smitha, po muži, který jej koupil a byl nalezen v polovině 18 století. Bylo určeno, že toto může být nejstarší medicínský text, který byl objeven s datováním minimálně okolo roku 1500 před Kristem. Co dělá tento text unikátním je fakt, že tento text nepoužívá k léčení nemocných žádnou extra magii, ale místo toho spoléhá na racionální a vědecké přístupy k medicíně ve starém Egyptě. Na seznamu mezi léčbami jsou uvedeny také prevence a hojení infekcí medem. Další dokumenty ukazují, že med ochraňoval před infekcemi i jako lokální krytí ran a otevřených poranění.

Trvanlivost medu - Bylo také zdokumentováno, že med byl nalezen v hrobce faraona Tutanchamona. Faraon Tutanchamon byl pohřben v roce 1323 před Kristem a Lord Carnavon lokalizoval jeho hrob až v roce 1922. Dokumentace ukazuje, že med, který tam byl nalezen, vypadal a chutnal, jako by tam byl v hliněných nádobách uložen den předtím.

Slovansko-Árijská kultura - O staré kultuře a jejího vztahu k medu a produktům z něj, se jistě rozepíšeme v aktualizovaných vydáních a dodatcích později.

                                

  TOLIK VE ZKRATCE ÚVODEM A DÁL UŽ MŮŽETE K NÁM PRO DALŠÍ INFORMACE !