Roztroušená skleróza

 

je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu

Bylo popsáno několik forem progrese roztroušené sklerózy. Tyto formy využívají dřívější průběh onemocnění k předvídání jejího budoucího průběhu. Důležité jsou nejenom kvůli prognóze, ale i pro rozhodnutí o dalších léčebných postupech.

 

Léčba roztroušené sklerózy, tj. alternativní léčba (RS) skutečně existuje a funguje.