Ateroskleróza

 

Ateroskleróza je zánětlivé onemocnění, při kterém se plaky vytvářejí uvnitř tepen. Tato porucha je jednou z hlavních příčin smrti u dospělých.

In vivo experimenty ukazují, že léčba melittinem potlačuje aterosklerózu prostřednictvím atero-ochranných funkcí, a to u myší s vysokým obsahem tuku. Léčba přípravkem melittin snižuje hladinu celkového cholesterolu a triglyceridů a obnovuje srdeční a sestupnou aortu