O včelách, o bodavém hmyzu

Základní druhy bodavého hmyzu  – Něco o nich

Obecné pravidlo: Včely se vůbec, ale vůbec nezajímají o lidi. Zajímají se o rostliny a květiny. Pokud jste byli bodnuti, bylo to pravděpodobně vosou, pakliže jste na včelu náhodou nešlápli.

Abychom pochopili, proč včely většinou nepíchnou, je dobré rozpoznat a pochopit chování různých druhů včel. Jsou různé druhy včel i mouchy, které napodobují včely a vosy a s těmito se pravděpodobně setkáváte ve své zeleni, nebo okrasné zahradě, bez ohledu na to kde žijete. Níže popsaný hmyz představuje základní skupiny hmyzu, z nichž je mnoho variant.

1. Včela medonoska (Apis mellifera)

Tyto včely, vidíme jak létají za účelem opylování zemědělských plodin, snadno se odliší od ostatních včel jejich zbarvením, což je zlatavě hnědá barva s černými břišními pruhy. Včely, které uvidíte, jsou samičky - dělnice. Podívejte se pozorně na ně, a pokud je vidíte na květinách, na jejich nohách si všimnete žlutého pylu. Jak včely shromažďují pyl, přesouvají ho přes těla na nohy, kde ho umístí do malých košů.

Včely žijí v umělých úlech udržovaných profesionálními, nebo amatérskými včelaři. Zřídka žijí v divokých koloniích. Dokonce, i když si myslíte, že nemáte ve svém sousedství včelaře, stále se můžete s nimi setkat. Létají tři a půl kilometrů i více daleko od svého úlu, aby nalezli co potřebují.

Je malá šance, že by vás včelka mohla jen tak bodnut, jelikož to může udělat jen jednou. To je proto, že včely mají ozubené žihadlo, které je připojeno k jejich zažívacímu traktu. Následně, když se včelka po bodnutí vytáhne pryč, zůstane žihadlo v její oběti a ona zemře.

              

2. Čmeláci (Rod: Bombus)

Tito čmeláci jsou o něco větší než včely a mají černé tělo pokryté hustými, žlutými a černými chloupky. Mohou být zaměňováni s některými druhy, nicméně u nás je poznáme snadno od obvyklých včel.

Čmeláci tak jako včely hledají pyl, ne vás jako jídlo. Pozorovat je, to je skvělý způsob, jak vzdělávat sám sebe a byla by škoda, kdybychom si jich nevšimli kvůli skutečně neopodstatněnému strachu. S nimi vidíme velkou část přírody.

Čmeláci se poznají podle hluku, který vytvářejí, když se dostanou do květů. Hluk způsobují rychlým pohybem uvnitř květiny, že doslova vypráší pyl z květiny na chlupy na svém těle. Jakoby tančí. Stejně jako včely medonosné, tak i čmeláky které vidíte, jsou samičí dělnice, které si vpravují pyl zpátky do košů na nohách. Žijí v koloniích a v hnízdech, která stavějí v zemi, v opuštěných norách savců.

             

3. Vosičky (Rod: Diptera, family Syrphidae)

Takzvané vosičky, také nazývané květní mušky, jsou velkou a důležitou skupinou opylovačů a nejpočetnější opylující mušky. Existuje více než 6 000 druhů, včetně mnoha, které napodobují včely.

Jakmile si uvědomíte rozdíl mezi muškou a včelou, začnete je vidět všude. Jedním z klíčových rozdílů je, že včely mají čtyři křídla a mouchy mají dvě. Dalším důvodem je, že vosičky a včely mají velmi odlišné oční struktury. Mouchy mají například obrovské oči po obou stranách hlavy. Mušky jsou obzvláště přitahovány květy se sladkým nektarem.

          

4. Vosa - žluté hřbety (Rod: Vespula nebo Dolichovespula)

Žluté hřbety jsou masožravé vosí druhy a obecně je nebudete vidět v zeleninové nebo květinové zahradě, pokud zde není hnízdo. Pokud tomu tak je, musíte zabít hnízdo. Ty mohou být pro člověka nebezpečným hmyzem, protože jedinci jsou agresivní a kolonie bude agresivně bránit hnízdo. Na rozdíl od včel, žluté hřbety mají žihadlo s malým háčkem, který nezůstává v jeho oběti. V důsledku toho může vosa píchnout několikrát po sobě. Pokud jste někdy dostali žihadlo, víte, že bodnutí je bolestivé a bolest rychle nezmizí.

Typické žluté hřbety mohou někdy být zaměněny za včely. Oni mají velikost včel, ale na rozdíl od medonosných mají žluté nebo bílé znaky, jejich těla nejsou pokryté hnědohnědými hustými chloupky a na zadních nohách nemají pylové koše. Vosy se nacházejí spíše v potravinách, které hledají, často se objeví jako nežádoucí host na venkovních jídlech, nebo kde se dělají pikniky.

         

 

5. Sršeň (Rod: Vespidae)

Sršni jsou typem vos. Jedním ze způsobů, jak rozlišit sršeň od ostatních druhů vos je, že má tlusté tělo a postrádá charakteristický tenký pas, obecně přítomný u jiných vos. Jsou ve stejné podskupině jako žluté vosy, ale jsou větší a jsou často černé a bílé, zatímco vosy jsou černé a žluté.

Evropští sršňi se začali objevovat i v Severní Americe. Ve skutečnosti jsou dostatečně velké, abychom viděli i jejich žihadlo. Sršní hnízda jsou podobná papíru a často vysoko ve stromech. Tito škůdci budou mobilizovat celé hnízdo, aby ho bránili, pokud uvěří, že hnízdo je ohroženo. Majitelé domů by si měli být vědomi, že jde o nebezpečný hmyz. Měli by vědět, že pokud se zabije jeden jedinec, tito mohou vypustit feromony, které upozorní hnízdo a mohou způsobit masivní útok. Tyto feromony mohou dokonce držet v oblečení. Hnízda by měla být odstraněna.