Bolest bodnutí

Otázka. Proč je včelí bodnutí více ,,bolestivé´´než vosí a jaký je rozdíl v jejich jedu ?

Složení jedu u včely a vosy (sršně) je podobné. Jed obsahuje biogenní aminy, které mají na svědomí bolestivou reakci. U včely to je histamin, u vosy to je histamin a serotonin. Další složkou jsou polypeptidy, z nichž včelí jed obsahuje melittin a apamin a MCDpeptid. Vosy jsou vyzbrojeny tzv. vosím a sršni sršním kininem. Melittin narušuje strukturu buněčných membrán, rozkládá bílé i červené krvinky a způsobuje zánětlivou reakci. Apamin vyvolává neklid a křeče, působí na nervovou tkáň. Třetí složkou jedu blanokřídlých jsou enzymy zvané hyaluronidáza a fofolipáza A, vosy a sršni mají ještě navíc fofolipázu B. Tyto enzymy nacházíme také v hadích jedech a jejich přičiněním dochází například ke změně prostupnosti membrán a poškození mitochondrií.

Bolestivost bodnutí hmyzem je však zcela individuální. Příznaky, které obyčejně vyvolává (bolestivý otok), jsou v případě včely, vosy a sršně prakticky stejné a nezávisí na složení jedu. Příčinou menší bolesti po bodnutí vosou však může být fakt, že vosa vpraví pod kůži menší množství jedu než včela, která při bodnutí zanechá na místě žihadlo i s jedovým váčkem, z něhož se pumpuje do těla další jed.

TIP: Každopádně včelí bodnutí bývá mnohdy tím ,,menším zlem´´ ve srovnání s mnoha procedurami i reakcemi na medicinské léky a postupy.