Alzheimerova choroba - definice

Alzheimerova choroba (AD z angl. Alzheimer's disease) je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Jedná se o nejčastější typ demence – tzn. ztráty kognitivních schopností – u osob starších 65 let – k prvním příznakúm patří poruchy paměti, postupně se přidává poškození kognitivních a intelektuálních, ale i fyzických schopností. Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.

Onemocnění se projevuje celou řadou typických příznaků v oblasti paměti (rychlé zapomínání, opakování stejných otázek, ztrácení předmětů a jejich odkládání na nesprávná místa, pokřivení paměti), jazykových schopností (obtížné hledání správných slov, mezery v řeči, používání nesprávných slov či jednodušších slov pro složitější myšlenku), orientaci v prostoru (problém s nalezením cesty, ztrácení se), výkonných funkcích (nesprávná rozhodnutí, obtíže s plánováním relativně jednoduchých aktivit) a chování (apatie, deprese, úzkost, vznětlivost a bludy).

Podle posledních výzkumů se na této zákeřné nemoci výrazně podílí i toxicita v našem ovzduší a stravě. Prvky a drobné částice kovů se usazují v našich tělech a působí v zrůstající koncentraci i na mozek... proto se apiterapie velmi věnuje problému detoxikace těla přírodní cestou.

TIP: Studie ukazují velmi příznivé výsledky při léčbě i neurologických onemocnění propolisem (viz. naše kolonka ,,O včelích produktech´´).

Více informací k léčbě této nemoci, budeme publikovat na hlavní liště v nejbližší době.