Roztroušená skleróza - definice

Rozhodně nechceme zatěžovat informacemi lidi, kteří již nějaký čas s nemocí zápasí a vědí o ní mnohdy opravdu hodně, proto následující doprovodný text nechť je orientační informací pro nezkušené, nesečtělé. Děkujeme za pochopení.

Roztroušená skleróza (zkráceně RS, latinsky: sclerosis multiplex, anglicky: Multiple sclerosis, zkráceně MS) je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu (mozek a míchu), čímž způsobuje demyelinizaci (rozpad myelinových pochev). Nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let) a její výskyt je častější u žen (přibližně v poměru 2:1). Její prevalence se pohybuje v rozmezí od 2 do 150 pacientů na 100 000 obyvatel. Onemocnění popsal v roce 1868 jako první Jean-Martin Charcot.

Medicinské léčení

Ačkoliv na roztroušenou sklerózu neexistuje žádný známý lék, mnohé terapie se prokázaly jako nápomocné. Primárním cílem terapie je zmírnění obtíží, předcházení nových atak, zpomalení progrese onemocnění a zabránění invalidity. Tak jako u ostatních léčeb, i léčba zvládnutí RS má mnohé vedlejší účinky. Někteří pacienti podstupují alternativní léčbu navzdory nedostatku podpůrných, srovnatelných a opakovaných vědeckých studií.

Protokol na Roztroušenou sklerózu ve zkratce - aplikace BVT

Aplikuje se vpichem živé včely, na vybraná místa na lidském těle. Jako místo na těle je vybrána oblast, která se před aplikací podchladí ledem. První vpichy mohou být odzkoušeny na noze v oblasti nártu, jako viditelné části těla. Posléze se volí i oblast na zádech v okolí páteře, popřípadě krku. Žihadla jsou ponechány v kůži po určitou dobu a poté opatrně odstraněny. 

Pacient pracuje až s 10 včelami na jedno posezení v intervalech, které určujeme dle individuálního průběhu a reakcí na léčbu.

Aplikujeme každý druhý den, dle vyhodnocení stavu, tři dny v týdnu.

I zde platí ono zmíněné, nikam nespěchat, ale vyhodnocovat situaci dle individuálních reakcí na aplikace.

Každopádně se jedná o proces, který je velice spjat s individualitou každého lidského jedince a jeho organismu. Jsou i popisovány stavy, kdy lidé po několika týdnech měli pocit nevolnosti, průjmu a celkového pocitu zhoršení, než došlo k obratu a pozitivnímu efektu zlepšení i úplného vyléčení. Příroda, je mocná, ale každopádně i zde platí zásada umírněnosti, empatie a trpělivosti. A k tomu nám pomáhej i naše Víra!

Všem děkujeme za dvěru a zdůrazňujeme, že startem každé léčby musí být osobní konzultace.