Propolis - studie

Včely vytvářejí propolis z přírodních pryskyřic ze stromů a rostlin, aby stavěly a chránily své úly. Propolis je vyroben z pupenů jehličnanů a topolů, včelího vosku a dalších včelích sekrecí. Včely ho používají jako přirozené antibiotikum na ochranu svého úlu a jako obranu proti chorobám v úlu. Dělají to tím, že ho používají jako těsnění ,,cizí hmotou´´ tak, aby nedocházelo ke znečištění úlu, vytvářejí tím jakési dveře. Propolis je tvořen vosky, pryskyřicemi, mastnými kyselinami a aminokyselinami. Historicky byl propolis použit v Řecku k léčbě abscesů. Asyřané také používali propolis k uzdravení ran a nádorů, zatímco Egypťané ho používali pro mumifikace.

Včelí propolis je pozoruhodná přírodní látka. Včelí propolis byl popsán tak, že má antibakteriální, antivirové, proti-plísňové, protizánětlivé a dokonce i protirakovinné vlastnosti s účinky ovlivňujícími imunitu. Propolis je extrémně složitý, proto se ho nikdo nepokusil syntetizovat jako produkt.

Propolis ukázal příslib v zubním lékařství pro léčbu zubního kazu a jako přírodní tmel. Účinnost propolisu proti viru herpes simplex typu 1 a 2 a parazitární infekce byla prokázána v časných studiích.

Terapeutický účinek propolisu

Tato studie byla provedena za účelem zjištění antineoplastického potenciálu propolisu spolu s paclitaxelem proti experimentální karcinogenezi prsu. Samice krys ve věku 55 dnů byly ,,ošetřeny´´ látkami k vyvolání rakoviny prsu. Paclitaxel v dávce 33 mg / kg tělesné hmotnosti intraperitoneálně a propolis 50 mg / kg tělesné hmotnosti orálně byl podáván pokusným zvířatům bezprostředně po ,,karcinogenní léčbě´´ a pokračoval až do ukončení studie.

Na konci léčebných aktivit fáze I a II byly měřeny xenobiotické metabolizující enzymy a jaterní markerové enzymy. Významné zvýšení enzymů aktivujících karcinogen, cytochrom P "4" 5 "0, cytochromu b" 5 a reduktázy NADPH cytochromu C se souběžným poklesem enzymů fáze II, glutathiontransferázy a UDP-glukuronyltransferázy bylo pozorováno u zvířat s rakovinou prsní žlázy. Dále došlo k významnému snížení alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy s prudkým zvýšením alkalické fosfatázy, kys. fosfátové a 5 'nukleotidázy. Léčba propolisem způsobila, že aktivita těchto enzymů se vrací k téměř normálním kontrolním hladinám, což naznačuje ochranný účinek propolisu proti karcinogenezi.

 

Na základě pozorovaných výsledků může být propolis považován za slibné chemoterapeutické činidlo a může být podáván jako adjuvans s chemoterapií.

Výběr dostupných studií, které byly provedeny a jsou ověřovány v dalších experimentech, nicméně s pozoruhodnými nadějemi:

Propolis zvyšuje reakci a odpověď imunitního systému.

Propolis obnovuje expresi adiponektinu a citlivost na inzulín.

Propolis může pomoci zabránit poškození ledvin.

Propolisová složka může pomoci zpomalit nebo předcházet rozvoji Parkinsonovy nemoci.

Propolis může pomoci léčit infekce ústní dutiny.

Propolisová složka inhibuje růst nádorů prsu.

Propolis zabraňuje poškození jater.

Propolis potlačuje prostaty a další rakoviny.

Stan Scheller - Předchůdce klinických studií o používání propolisu: Je dobrý pro špatné a chronické, nehojící se rány.

Propolis je účinný proti leukémii.

Jak již bylo řečeno a stále to opakujeme - produkty včel = zázrak !