Cukrovka - Studie

Cukrovka = Diabetes - definice

Rozhodně nechceme zatěžovat informacemi lidi, kteří již nějaký čas s nemocí zápasí a vědí o ní mnohdy opravdu hodně, proto následující doprovodný text nechť je orientační informací pro nezkušené, nesečtělé. Děkujeme za pochopení.

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů.

Následky cukrovky se řeší inzulinem, což je hormon bílkovinné povahy, který umožňuje glukóze obsažené v krvi vstup do buněk. V buňkách je glukóza štěpena na jednodušší látky, přičemž se uvolňuje energie. Proto je hlavním projevem diabetu zvýšená koncentrace glukózy v krvi a nedostatek energie (z toho však nevyplývá, že by diabetik měl neustále zvýšenou glykemii).

Klasifikace a příčiny diabetu

Diabetes dělíme na 2 základní typy, u nichž rozlišujeme dvě situace, které mohou nastat:

  • absolutní nedostatek inzulinu → diabetes mellitus I. typu
  • relativní nedostatek inzulinu   → diabetes mellitus II. typu

Rozlišují se tedy dva základní typy: Diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

Kromě základních dvou typů diabetu existuje gestační diabetes a ostatní specifické typy diabetu (tzv. sekundární diabetes), které mohou být způsobeny genetickým defektem B buněk a inzulinu, změnou glukotolerance, onemocněním pankreatu atd.

Rozhodně nechceme zatěžovat informacemi lidi, kteří již nějaký čas s nemocí zápasí a vědí o ní mnohdy opravdu hodně, proto následující doprovodný text nechť je orientační informací pro nezkušené, nesečtělé. Děkujeme za pochopení.

Více zde: https://www.apiterapie-hajek.cz/limska-borelioza/

Použití medu těmi, kteří mají cukrovku
Med a diabetes mellitus: Překážky a výzvy - cesta k nápravě

Pozadí a cíl:

Od starověku se med využívá díky své nutriční a terapeutické hodnotě. Úloha medu byla uznána ve vědecké literatuře, nicméně její použití bylo sporně diskutováno a nebylo dobře přijato v moderní medicíně, zvláště u diabetiků. Tato studie se zaměřila na vyšetření role medu u diabetických pacientů.

Metody:

V této studii jsme identifikovali 107 výzkumných článků z vyhledávačů založených na datech, mezi které patří PubMed, ISI Web of Science, Embase a Google Scholar. Výzkumné studie byly vybrány pomocí primárních klíčových termínů. Byly zahrnuty výzkumné dokumenty, ve kterých byly diskutovány souvislosti mezi medem a Diabetes Mellitus. Po kontrole jsme přezkoumali 66 příspěvků a nakonec jsme vybrali 35 studií, které splnily kritéria pro zařazení a zbývající dokumenty byly vyloučeny.

Výsledky:

Tato studie zkoumala před-klinické, klinické, lidské a zvířecí modelové studie o medu a diabetes mellitus a zjistila, že med snižuje sérovou hladinu glukózy, zvyšuje C-peptid a 2-hodinový postprandiální C-peptid. Ačkoli je stále nedostatek údajů a literatury s opačnou diskusí o použití medu u diabetických pacientů, můžeme říct, že téma je hodně aktuální.

Závěr:

Med sníží hladinu glukózy v krevním séru, zvyšuje hladinu C-peptidu a 2-hodinový postprandiální C-peptid. Med měl nízký glykemický index a vrcholový přírůstkový index u diabetických pacientů. Použití medu u diabetických pacientů stále obnáší překážky, ale i výzvy, které potřebují více rozsáhlých, multicentrických a klinicky řízených studií s cílem získat lepší závěry.

Zdaleka to však s medem i v tomto případě nevypadá beznadějně, i z pohledu ,,oficiální´´ medicíny.