Ateroskleróza - Studie

Ateroskleróza je zánětlivé onemocnění, při kterém se plaky vytvářejí uvnitř tepen. Tato porucha je jednou z hlavních příčin smrti u dospělých.
In vivo experimenty ukazují, že léčba melittinem potlačuje aterosklerózu prostřednictvím atero-ochranných funkcí, a to u myší s vysokým obsahem tuku. Léčba přípravkem melittin snižuje hladinu celkového cholesterolu a triglyceridů a obnovuje srdeční a sestupnou aortu. Navíc melittin snižuje hladiny TNF-α, IL-1β, VCAM-1, ICAM-1 a TGFβ-1 u aterosklerotických myší.
Fyziologický ústav, Vysoká škola korejské medicíny, Univerzita Kyung Hee

To je zajímavé! Tedy pro nás ne...my už si na pozitivní zprávy ze světa zvykli.. :-)