Léčba včelím bodnutím

Lidoví léčitelé od nepaměti léčili své pacienty včelím jedem.

Tato léčba spočívá v přikládání živých včel na určitá místa lidského těla, léčba je stará asi 3000 let. Proces je podobný akupunktuře, namísto jehel se ale používají žihadla. Včelí jed hraje klíčovou roli, čínští lékaři jej považují za přírodní lék. Včely tak vlastně fungují jako malé injekce. Nejen v Číně, ale i v Evropě se můžete setkat s klinikami, které se zaměřují na léčbu za pomoci včelího jedu. Včelí jed používali v dřívějších dobách Egypťané, Arabové, Řekové i Římané. Včelím jedem léčil dnu údajně Karel Veliký a Ivan Hrozný.

Od roku 2007 je tato léčba v Číně uznávána zákonem. Lékaři oficiální medicíny z mnohých zemí a nejen z Číny začali uplatňovat tuto metodu léčení při těžkých případech revmatismu. Technika léčeni tímto způsobem je úplně jednoduchá. Aplikace jedu se v lidovém léčitelství provádí obvykle přímým vpichováním žihadel do postižených míst ve stoupajících dávkách. Je to mírně bolestivá, nicméně však velice jednoduchá a účinná terapeutická metoda. Často s její pomocí dojde ke zlepšení i u těžkých a zastaralých případů.

 

                                              

Pokud vám nezabírá klasická léčba na záněty kloubů a pohybového ústrojí, vyzkoušejte znovu objevenou tisíce let starou léčebnou metodu.

Léčba včelím bodnutím, spočívá v přikládání živých včel na určitá místa lidského těla.

Apiterapie přirozeným způsobem pomáhá překonat mnoho problémů, a je tak více než ideální pro sportovce, děti a starší osoby.

Léčebné účinky včelího jedu

Včelí jed se používá obzvláště při léčbě zánětlivých onemocněních kloubů (např.: tenisový, golfový loket, artritida atd.)
Včelí jed dokáže pozitivně ovlivnit léčbu:

Neuritidy = záněty motorických a senzitivních nervů.

Myalgie   = svalová bolest, která doprovází některá onemocnění svalů - př. svalový revmatismus.            

Neuralgie = bolest nervů, která doprovází jiné onemocnění - např. neuralgie trojklanného nervu.

Dekompenzovaná osteoartróza = rozpadlá kloubní chrupavka, která omezuje pohyb.

Vertebrogenních syndromů = porucha pohyblivosti páteře - nefunguje vazba mezi obratlem a míšním nervem.

Léčí a zmírňuje plno dalších nemocí (např. roztroušenou sklerózu, karpální tunely, revmatické horečky, nemoci kůže, malárii, lymskou boreliózu a další).

Léčbu by měl absolvovat člověk, který je plně odhodlán vydržet a projít všemi obdobími. Většina pacientů vzdá léčení zhruba pátým dnem. Doba léčení a počet včelích bodnutí je individuální a záleží od reakcí těla pacienta. Jednodenní sezení trvá kolem jedné hodiny. Je potřeba připomenout, že léčbu může absolvovat pouze člověk, který není alegrický na včelí jed, nemá srdeční vadu a není diabetik závislý na inzulinu. Test na alergii provádíme jedním, prvním vpichem.

                                                 

Léčba včelím bodnutim (BVT - Bee Venom Therapy) zabezpečuje pro někoho úlevu a pro jiné vede k uzdravení stavů v těle.

Úvod do včelí medicíny by nebyl kompletní, bez zásadní debaty o léčbě včelím jedem. Ačkoliv je toto málo známé, pro většinu lidí v USA je efekt BVT dobře znám, také v jiných státech, především v Číně, Rusku a v částech východní Evropy. Nicméně nedostatek popularity BVT, neznamená znevážení její efektivnosti. Použitelná je i k uvolnění anti-zánětlivých stavů, souvisejících s artritidou, karpálních tunelů a mnoho dalších nemocí.

Co je BVT ?

Ve většině případů se tato procedura použití žihadel živých včel aplikuje na zasažená místa na těle, ke krátkodobé, nebo dlouhodobé úlevě. V některých případech může být BVT vpíchnuta i injekční stříkačkou.

Včelaři mají velké zkušenosti s léčebnými vlastnostmi včelího medu a s účinky jedu ve včelích žihadlech. Mnoho včelařů bylo píchnuto mnohokrát během let a vytvořili si imunitu vůči následkům včelího jedu (otoky, svědění, atd.). Dále mají vyvinutou imunitu na takové vysilující nemoci, jako artritida a nemoci karpálních tunelů. Účinky jsou nejvíce pozoruhodné při použití na roztroušenou sklerózu. Bylo shledáno, že dlouho praktikující včelaři trpí méně rakovinou.

První dokumentované případy BVT jsou v čínských medicínských textech. Důkazy o aplikaci BVT také existují u evropských včelařů. Mnoho z výsledků vzešlo metodou pokusů a omylů. Jistý maďarský doktor, Bodock F. Beck, byl jedním z předních a prominentních badatelů na tomto poli.

Jeho klasická práce ,,Léčba včelím medem´´ byla napsána během vrcholu jeho činnosti ve třicátých letech a je velmi respektována jako včelí bible, týkající se tohoto problému. Charles Mraz, včelař z Vermontu, je dalším badatelem, který je víc současná autorita ohledně BVT. Pracoval se včelaři více jak 60 let a praktikoval BVT s nesčetnými lidmi. Jeho objevy a výsledky umožnily přiblížit se laikům k léčbě BVT s velkou účinnosti.  Do své smrti v roce 1999, byl Ch.Mraz pokládán za národní a mezinárodní autoritu v této oblasti.

Pat Wagner z Waldorfu, Maryland, si definitivně zaslouží ctihodnou zmínku na tomto poli BVT.  Byla známá používáním BVT sama na sobě, zrovna tak jako v léčbě druhých, kteří vyhledali její pomoc. Působila sama o sobě neúnavně (bez nároku na kompenzace) a byla uváděna na lokálních i národních televizních programech ohledně její práce. Jeden její klient ve Washington D.C. mi řekl, že dostal včely od slečny Wagner, aby se sám nechal píchnout. Popisoval mi, jak se sám píchal dvakrát, třikrát týdně, jako svou osobní léčbu.

Tvrdil, že se sám efektivně vyléčil z artritidy, když se píchal do kolen. Taky mě vyprávěl, jak užíval pravidelně BVT, aby si odstranil velká mateřská znaménka z krku a paží. Zkouška včelího jedu odhalila vice jak 75 výrazných komponentů, ačkoliv ne všechny jsou obsaženy ve všech včelích jedech. U několika základních komponentů se předpokládá, že poskytují většinu teraupetických přínosů těm, kteří praktikují BVT.

Tady jsou:

Apamin Pomáhá s poškozenými nervovými receptory vylepšit kritické aspekty nervových propojení.

Hyaluronidayse způsobuje ztrátu látky, která spojuje buňky, která činí tkáně více propustné, což dává ozdravným látkám větší přístup k buňkám. Odstraňování toxických látek se stává také snazším.

Histamineprodukuje příznaky zánětů, dobře známé alergikům, kteří pociťují úlevu od jejich symptomů používáním anti-histaminů.

Mast cell degranuating peptide další prvek, který vede k uvolnění Histaminu a má pozitivní dopady na neuro-chemii. Může způsobovat pocit duševní svěžesti a zlepšení koncentrace.

Melitin – (Peptin – toxin) atakuje buněčné stěny a vytváří efekt bodnutí. To má baktericidní a další ozdravné vlastnosti. Ačkoli to způsobuje reakci histaminu, což způsobuje zánětlivé otoky, má to velmi silný anti-zánětlivý efekt.

Phospholipase A1 a A2 je to emulgátor, obsažen ve všech jedech a detoxikuje buňky.

Dopamineje to neuro-přenašeč, který zvyšuje aktivitu. Tento je velmi důležitý pro pacienty s roztroušenou sklerózou, ze zcela zřejmých důvodů. Jsou zde ještě další atributy v léčbě BVT, ale uvedené jsou nejvíc důležité, které souvisí s terapeutickými aplikacemi a pozdější úlevou. Badatelé a klinici také objevili další onemocnění, kde BVT ukázala své terapeutické a medicínské aplikace.

Neurologické:  Roztroušená skleróza, bolest v zádech, ischias.

Revmatologické: Revmatoidní artritida, Osteoartritida, tenisový loket, Bursitis-zánět v kloubech.

Imunitní: Lupus-autoimunní onemocnění, některé druhy rakovin.

Dermatologické: Exémy, lupénka, Skleroderma, lokální vředy, kuří oka.

Kardiovaskulární / Respiratorní: Vysoký krevní tlak, cévní onemocnění, arytmie, arteroskleróza, neuropatie.

Léčení / Prevence: Stimuluje hojení kostí, ran a jizev. Zabraňuje pocitu chladu a chřipkových příznaků.

Psychologické / Endokrinní: Snižuje krevní cukr, kolísání nálad a depresí, menstruační křeče, podporuje ženskou pravidelnost a plodnost a zvyšuje počet spermií u mužů.

Virový: Meningitida, žloutenka, pásový opar, bradavice.

BVT aplikace:

BVT je aplikována pomocí živých včel (které vezmeme pinzetou) a otíráme jejich zadečkem po pokožce přes postižená místa.

Včela obvykle bodá jako součást svého reflexního mechanismu. Žihadlo reaguje vstřikujícím způsobem, aby vpravilo jed do zasažené oblasti. Obecně, jednotlivci, kteří podstupují BVT, začínají s malým počtem žihadel a postupně zvyšují jejich počet až časem.

Na začátku, osoba, která podává lidem žihadla, testuje individuálně každého jedním vpichem, aby zjistila reakci na alergii. Toto preventivní opatření také ochraňuje proti potenciálnímu anafylaktickému šoku (prudké alergenní reakci), kterou někteří jedinci mohou zažít při bodnutím žihadlem. Je důležité začít obezřetně.

Někteří kliničtí akupunkturisté začínají svoje terapie použitím BVT. Akupunkturista je schopen podat žihadla do akupunkturních bodů, čímž zvyšuje celkově efektivnost BVT.

Jedním z kliniků, který napsal informativní knihu na toto téma je Amber Rose. Její kniha ,,Včela v rovnováze´´, kombinuje akupunkturu a tradiční Čínskou medicínu s BVT léčbou, pro oboustrannou účinnost a jejich terapeutické výsledky.

Navzdory tomu, že je prokázán úspěch a použití v dalších částech světa, BVT se těší velmi malé oficiální publicitě v USA. Mnoho kliniků se zdráhá to použít, protože FDA (Federální kontrolní úřad na léčiva v USA) a AMA (Agentura lékařských posudků V USA) to nepovolily. Někteří argumentují, že další studie okolo BVT jsou ještě nutné a že to tak má být... Nesčetné studie na účinnost BVT byly ale v minulosti provedeny, speciálně ve Východní Evropě, Rusku a Číně. Američtí badatelé a klinici mají k dispozici mnoho studií. Vzhledem k tomu, že se rozšiřují pole přírodní a integrační medicíny i v USA, BVT by měla zaujmout svoje místo, jako jeden z nejvíce slibných léčebných protokolů, pro klinickou praxi i vědu.

Jak stále více lidí získává přístup na internet, tím více z nich si je vědomo efektivnosti a dopadů BVT a dalších méně známých terapií. V tomto ohledu vůle a znalosti veřejnosti, budou pravděpodobně převažovat a BVT získá na důležitosti a popularitě, jako životaschopná a efektivní praxe a také svůj protokol. Toto se stává velmi důležitým aspektem včelí medicíny. 

Závěr:

Je důležité si uvědomit, že léčba včelím píchnutím je opravdu stará a vyzkoušená metoda, nicméně je dobré a žádoucí, aby lidé při tom využívali všechny produkty včelího úlu, neboť se jedná o komplexnost a kombinaci vícero aspektů léčby, která podporuje účinnost a pozitivní změny v organismu.